ساکنان حلب درباره ایران چه می گویند؟

0

Playlists

Loading...
حلب از نو متولد شد، این گونه مردم حلب شادی زاید الوصف خود را از پیروزی بزرگ ارتش سوریه در پاکسازی کامل شهرشان از لوث تروریست های تکفیری پس از چهار سال اشغالگری و ویرانگری آنها ابراز کردند.