داستان شیخ فریه که با زانوان خونین چشمک و چراغ میزنه به آمریکا واروپا،بیا باهم دیزی دو نفره بخوریم

0

Playlists

Loading...
موشکاف: سلام! یارو میگفت زیر بار زور نمیره، مگه اینکه زورش زور باشه. حالا داستان شیخ فریه که با زانوان خونین چشمک و چراغ میزنه به آمریکا و اروپا که ای آقا! حالا ما یه چیزی گفتیم، تو هم واسه اینکه سه نشه و پاسدار بسیجیا بیشتر از این نریزن یه چیزی بگو و بیا باهم دیزی دو نفره بخوریم.

سخنراني روحاني -سفراء وروسای نمايندگي هاي خارجي
آخوند روحانی- ۱۷ بهمن
«حتی آمریکا هم اگر توبه کنند و از مسیر گذشته خود برگردد و محاسبه دقیق انجام دهد و در برابر مداخلات گذشته اش در ایران عذرخواهی کند ما باز هم آماده ایم حتی با آمریکایی که سالیان دراز بر ما ظلم روا داشته است بازگشت و توبه او را بپذیریم»

موشکاف: عظما یه غلطی کرده، حالا مثل حمار توش مونده. فک میکردن با چند روز موشک بازی و شاخ و شونه کشیدن میتونن نسق بگیرن . غافل که این تو بمیری از اون تو بمیریا نیست. دوران نسق گرفتن آخوندا تموم شده.

علیرغم تخلف آمریکا و اینکه اروپا در اجرای تعهداتش بسیار سست و ناکارآمد بود، اما جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود عمل می‌کند و این به معنای آن است که اخلاق، تعهدات اخلاقی و سیاسی برای ملت ایران بسیار حائز اهمیت است.
راه حل منطقه، راه‌حل دمکراسی و احترام به آراء مردم است؛ ما می‌توانیم با وحدت، اتحاد و یکپارچگی بدون خونریزی و بدون آنکه افراطی‌گری را در منطقه گسترش دهیم و تشویق کنیم»

موشکاف: خانه نشینی بی بی از بی چادریست. اینکه هیچ غلطی نمی کنن بخاطر اینه که هیچ غلطی نمی تونن بکنن. ماشین نظام به پت پت افتاده، دنبال اینن که مثل دوران قدیم آمریکا و اروپا خرت کشش کنن اما آب در هاون می کوبن.

«هیچگاه ما در پی تفکر افراطی نبودیم و هرکجاکه اسلام از طریق ایران وارد شد اسلام معتدل در سطح منطقه و جهان بود.»
و هیچگاه نه در این چهل سال و نه در دهه های قبل از آن قصد حمله و تجاوز به همسایگان یا کشورهای دیگر نداشتیم و هرگاه همسایگان ما از ما کمک خواستند بدون چشمداشتی به کمک آنها شتافتیم نه به فکر آن بودیم که کمک های خودمان را به ارقام و اعداد مالی در بیاوریم و حساب های پس انداز آنها را محاسبه کنیم.

موشکاف: یارو شیخ فری و عظما همة پول نفت رو یا به جیب زدن و دادن به ژن خوبا یا ریختن تو چاه ویل سوریه و لبنان و یمن و عراق تا به قول خودشون عمق استراتژیک بسازن و با همدستی تو کشتار صدها هزار نفر حکومتشون رو تثبیت کنن بعد میگه اسلام معتدل! بپا نچای با این اعتدالت!

موشکاف: از بندة موشکاف بشنوین که عظما بعد یه عمر روضه خونی و گدایی، شب جمعه رو اشتباه گرفته. الان دیگه وقت مذاکره نیست، اون موقع که اوباما بود باید بار خودشو می بست که نتونس. اما حالا آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. حالا دوران عوض شده، حالا مهمتر از تغییر تعادل قوای بین المللی تو خود ایرانه، آخه حالا با قیام آفرینا و کانونای شورشی طرفه. فعلا خدانگهدار.