اجراى برجام و تاثير حذف تحريم‌ها بر اقتصاد ايران - صفحه دو

0

Playlists

Loading...
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران پس از رفع تحریم‌های اقتصادی، نوید جذب سرمایه‌های هنگفت از خارج و رشد هشت درصدی اقتصاد را داده است.
مهمانان برنامه: فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس، شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در مرکز مطالعات بين‌المللی اروپا، مهرداد عمادی، اقتصاددان.
مشترک شويد: http://bit.ly/1wjlifC
وبسايت ما: http://www.bbc.co.uk/persian/
فيسبوک: https://www.facebook.com/bbcpersian
توييتر: https://twitter.com/bbcpersian
گوگل پلاس: https://plus.google.com/118190239823611944609/posts