تجاوز بی رحمانه اراذل و اوباش ایرانی به دو کودک افغان

501

Playlists

Loading...
ینجا ایران است نه گوانتانامو ...
===============
دو مهاجر افغانستانی، دو آواره، دو کودک، دو تن خسته و عریان و دو روح شکسته در مقابل چشمان عده ی انسان نما، در کشور ایران به جرم مهاجر بودن به جرم گشت و گذار کودکانه در کوچه و خیابانی یکی از شهر های ایران توسط اوباش دستگیر گردیده و در یکی از منازل برده شده و چنان شکنجه روحی و روانی بر آنان روا داشته میشود که در نه در زندان ابوغریب نه در زندان بگرام و نه در گوانتانامو تا کنون انجام نگرفته است... (اینجا غریب آباد است جایی در کشور ایران)...
با پوزش از همه ی عزیزان که خاطر شان آزرده میشود و با پوزش از این دو قربانی ناشناخته و نوجوان. قسمت کوتاهی از این ویدیو را گذاشتم تا شمه ی از جنایات که علیه مهاجرین هموطن ما به بهانه های مختلف در کشور ایران انجام میگیرد آشکار گردد.