بازمانده ای از ماگادان ، مستندی از عارف محمدی

356

Playlists

Loading...
عارف محمدی ، نویسنده ، کارگردان و تهیه کننده ساکن تورنتو در گفتگو با بهنود مکری درباره مستند " بازمانده ای از ماگادان" توضیح می دهد
این مستند ، روایتی است تکان دهنده اززندگی پرفراز و نشیب دکتر عطا صفوی یکی از اعضای حزب توده ایران