نسخه کامل گفتگوی صدای آمریکا با عبدالکریم سروش

505

Playlists

Loading...
نسخه کامل گفتگوی برنامه افق از بخش فارسی صدای آمریکا با عبدالکریم سروش نظریه پرداز و مولوی شناس ایرانی درباره شخصیت مولانا و آثار او، بویژه مثنوی معنوی. بخشی از این گفتگو پیشتر در برنامه روز چهارشنبه (۱۹ آذر ماه) پخش شد.
منبع پخش - http://ir.voanews.com/media/video/iran-rumi-soroush/2556640.html