فساد اقتصادی در ایران

0

Playlists

Loading...
www.manototv.com
در گزارش ویژه اقتصاد با من و تو نگاهی داریم به عمق و ریشه‌ی فساد اقتصادی در ایران

Hotbird
Transponder: 131
Frequency: 11137
Polarisation: Horizontal
Symbole Rate: 27500
-----------------
Yahsat
Transponder: 19
Frequency: 12072
Polarisation: Vertical
Symbol Rate: 27500
-----------------
Eutelsat HD
Transponder: C5
Frequency: 11304
Polarisation: Horizontal
Symbole Rate: 29700
-----------------
Eutelsat
Transponder: A1
Frequency: 10721
Symbol Rate: 22000
Polarisation: Horizontal