دکتر هلاکویی آینده ایران را چگونه می بیند

0

Playlists

Loading...
آنچه موجب به هم ریختن یک جامعه می شود یکی نظام اقتصادی و یکی نظام ایدئولوژی است مثلا انقلاب اسلامی ایران، انقلاب ایدئولوژی سیاسی و مذهبی بوده است ولی امروز مشکلات اقتصادی است که موجب برهم زدن نظام اجتماعی ایران خواهد شد.
اما مردم ایران امروز با ترس و یاس و مهاجرت رو به رو هستند و اینها همان دریچه های تخلیه فشاری است که باعث شده انفجار رخ ندهد ولی آینده ایران خراب است.

شماره تماس رادیو همراه 0013104410555، دوشنبه تا جمعه ۹ صبح و ۴ بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و ساعت ۸:۳۰ شب و ۳:۳۰ بعد از نیمه شب به وقت تهران