مستند اسبچه خزر- اسب کاسپین - Caspian horse

0

Playlists

Loading...
اسب کاسپین یا اسب گیل اصیل ترین نژاد اسب ایرانی است؛ که در مناطق شمالی ایران زندگی می‌کند. اسبچه خزر با قدمت بیش از ۵ هزار سال به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نژادهای اسب موجود در جهان تا سال ۱۳۴۵ پیش منحصراً در ایران وجود داشت.در این مستند حضور این اسب ها و نقش آنها در تشکیل چاپارخانه ها توسط یک بانوی محقق ایرانی که تلاش و تحقیق وسیعی بر روی این موضوع انجام داده به تصویر کشیده شده است.